Huisregels – Tandartsenpraktijk Uithoorn – Uithoorn

Huisregels

Huisregels:

Huisregels en werkwijze

Wij doen ons uiterste best om u naar volle tevredenheid te behandelen en uw bezoek aan onze praktijk zo aangenaam mogelijk te maken. Hiervoor hebben wij ook uw medewerking nodig. Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze en om de kwaliteit van onze zorg te kunnen waarborgen, leggen wij u graag onze werkwijze en onze huisregels uit. Ook geven wij u informatie over uw tandartsrekening en uw privacy. Wij vragen u deze pagina aandachtig door te lezen.

Werkwijze

Uw eerste bezoek

Tijdens uw eerste bezoek maakt u kennis met een van onze tandartsen. Uw wensen en tandheelkundige historie worden geïnventariseerd. We bekijken de mogelijkheden en indien nodig worden er enkele röntgenfoto’s gemaakt. Op deze manier krijgen wij inzicht in de status van uw gebit en kunnen wij u het beste advies geven. De kosten voor deze afspraak kunnen variëren, maar zijn volgens de landelijk geldende tarieven, minimaal de kosten voor een intake (code C001). We stellen voor u een (voorlopig) behandelplan op. Na instemming met het behandelplan is uw inschrijving definitief.

Het is belangrijk dat u uw legitimatiebewijs en verzekeringspas meebrengt, zodat uw persoonsgegevens correct in ons patiëntenbestand komen te staan.

Tijdens het eerste bezoek is er doorgaans geen tijd om spoedklachten te verhelpen. Zie “spoedklachten” voor de wijze waarop wij hiermee omgaan.

Onze werkwijze

Binnen onze praktijk wordt gewerkt volgens een meerstoelenconcept. De klinische assistentes zijn opgeleid om behandelingen voor te bereiden, die vervolgens door de tandartsen worden uitgevoerd. Ook zijn de assistentes opgeleid om zelfstandig bepaalde tandheelkundige verrichtingen uit te voeren. Alle klinische en preventieve behandelingen die door onze assistentes zelfstandig worden uitgevoerd, vinden plaats onder supervisie van de behandelende tandarts. Uw tandarts is verantwoordelijk voor de assistentes.

Spoedklachten

Wij houden dagelijks enkele plekken vrij om onze vaste patiënten te helpen met ernstige spoedklachten. Hoe vroeger u belt, hoe flexibeler wij kunnen zijn om een plek voor u te maken. Het is belangrijk om te beseffen dat dit alleen mogelijk is voor patiënten wiens inschrijving definitief is. N.B.: voor nieuwe patiënten is dit pas na het akkoord op het behandelplan dat opgesteld wordt tijdens het eerste consult. Bent u geen vaste patiënt? Dan kunnen wij u niet op korte termijn helpen en adviseren wij u om een van de spoedklinieken in Amsterdam te bezoeken.

Persoonlijke gegevens

Wanneer er iets verandert in uw adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres, verzekeringsgegevens of gezinssituatie horen wij dit graag. U kunt gebruik maken van het wijzigingsformulier op de website of ons een e-mail sturen. Wij vernemen graag wanneer er iets verandert in uw gezondheidssituatie en/of medicijngebruik. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een zwangerschap. Uw behandelaar zal hiernaar vragen. Het is namelijk belangrijk dat uw behandelaar op de hoogte is van uw gezondheid en uw medicijngebruik, zodat daar rekening mee gehouden kan worden.

Afspraken

 •  Om altijd voldoende tijd voor iedere patiënt te hebben, werken wij met behandelingen op afspraak. Heeft u geen afspraak, maar wilt u wel meteen behandeld worden? Dan is de kans aanwezig dat wij u moeten teleurstellen en dat willen wij graag voorkomen.
 • Een afspraak maken kan eenvoudig bij onze baliemedewerker, via telefonisch contact of door het invullen van het afspraakformulier op de website. Onze baliemedewerkers denken graag met u mee om een afspraak in te plannen op een moment dat het u uitkomt. Wanneer u dit wenst, krijgt u ook een oproep of herinnering per e-mail of per sms.
 • Het is prettig dat u op tijd op uw afspraak aanwezig bent. Indien u te laat komt voor een afspraak, loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het ontstane tijdgebrek.
 • Kunt u een afspraak niet nakomen? Laat dit dan uiterlijk 2 volle werkdagen (48 uur) van tevoren telefonisch aan ons weten. Wij hebben dan nog voldoende tijd om de gereserveerde tijd aan een andere patiënt te geven. Wanneer u de afspraak niet tijdig afzegt, of niet komt opdagen, zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht conform onze betalingsvoorwaarden. Het feit dat wij u helpen herinneren aan uw afspraak is een extra service. U blijft er zelf verantwoordelijk voor, dat u op uw afspraak verschijnt. Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk. Wij vertrouwen op uw begrip.

 

Huisregels

Om uw bezoek aan onze tandartspraktijk veilig en zo aangenaam mogelijk te maken, hanteren wij een aantal huisregels. Door onze tandartspraktijk te bezoeken, aanvaardt u onze huisregels. Dit zijn onze huisregels:

  • Binnen onze tandartspraktijk gaan wij respectvol met elkaar om. Discriminatie is niet toegestaan. Als patiënt en bezoeker mag u erop rekenen dat u door onze medewerkers correct wordt behandeld. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook.
  • Wapenbezit, diefstal, vernieling, fysiek en verbaal geweld en (seksuele) intimidatie zijn in Nederland en daarmee in onze tandartspraktijk niet toegestaan. Van overtreding wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Overtreders worden aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de overtreder. Ziet u een onveilige situatie? Meld dit dan bij de receptie of bij één van de medewerkers.
  • In onze praktijk worden de volgende talen gesproken: Nederlands, Engels. Voor onze zorgverlening is het noodzakelijk dat u één van deze talen beheerst. Beheerst u deze talen niet, dan neemt u een tolk mee naar uw afspraken om voor u te vertalen.
  • Het is verboden te roken binnen onze tandartspraktijk en bijbehorende gebouwen. Dit geldt ook voor het roken van elektronische sigaretten.
  • Gebruik van drugs en alcohol en/of het onder invloed zijn van drugs en/of alcohol in onze tandartspraktijk is niet toegestaan.
  • Het is niet toegestaan om dieren mee te nemen naar onze tandartspraktijk. Uiteraard mag u -indien nodig- wel een hulphond meebrengen.
  • Wilt u een foto, film of geluidsopname maken van de behandeling, de medewerkers en/of de patiënten? Dit mag alleen als u uitdrukkelijk toestemming heeft gevraagd én gekregen van de betrokkene(n). Wij vragen u de privacy van patiënten en de medewerkers te respecteren, ook op sociale media.
  • Wij verzoeken u om zelf over uw eigendommen te waken. Onze tandartspraktijk is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en/of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten.
  • Deze gedragsregels gelden zowel in onze tandartspraktijk als op het gehele terrein van onze tandartspraktijk, inclusief het parkeerterrein. Het overtreden van de regels of het niet opvolgen van aanwijzingen, kan leiden tot een waarschuwing of het weigeren van de toegang tot onze tandartspraktijk.
  • Het is niet toegestaan om in onze tandartspraktijk kleding te dragen die het gezicht bedekt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bivakmutsen, boerka’s, nikabs en integraalhelmen.

 

Uw tandartsrekening

  • Voor het betalen van de rekeningen werken wij samen met Infomedics. Indien u verzekerd bent voor tandheelkunde zal Infomedics de rekening eerst indienen bij uw verzekeraar. Is er een restbedrag, dan ontvangt u de factuur thuis of per e-mail.
  • Voor behandelingen van meer dan 250 euro ontvangt u vooraf een begroting. Gaat u akkoord dan kunt een afspraak maken voor de geplande behandeling.
  • Indien u wil weten wat uw eigen bijdrage is, dan adviseren wij u de begroting naar uw verzekeraar te sturen. Zij kunnen u precies vertellen wat er vergoed wordt.
  • Voor meer informatie kijkt u op onze website onder het kopje “Betalingen”

Uw privacy

 • Uw privacy is belangrijk voor ons. Lees ons privacy-statement op onze website onder het kopje “Privacy statement”

Het laatste nieuws

We zijn altijd druk bezig om onze zorgverlening te verbeteren. De laatste ontwikkelingen leest u hier.

Naar de nieuwtjes